dilluns, 1 de setembre de 2014INSCRIPCIONS: (VEURE DETALLS EN EL REGLAMENT)

INGRÉS FINS EL DIA 2 D´OCTUBRE AL N C/C DEL BANC SABADELL 0081-5092-95-0006048511 – PREU  7  EUROS


EL MATEIX DIA DE LA CURSA EL PREU SERÀ 9 EUROS

Reglament Canicross Vidreres
5 d'octubre de 2014


El Canicross de Vidreres està organitzat pel Club Olímpic Vidreres amb la col.laboració de l’Ajuntament de Vidreres, el Consell Comarcal de la Selva, Gosnet i VET24.
Les condicions de temperatures màximes permeses per a la realització de la prova s'ajustaran als reglaments oficials de competició en vigor. El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, no obstant l’organització es reserva el dret d'anul·lar-la si així ho creu convenient. En tot cas no es retornarà l´import de la inscripció.

L’edat mínima de participació és de 16 anys.

L'organització no es responsabilitza dels danys morals o materials que puguin patir els participants o els espectadors durant les curses.Categories
Hi hauran 2 categories: general masculina i general femenina.

Per córrer un canicross és obligatori l'ús de material especial tant pel corredor com pel gos, així es redueix el risc de lesions en tots 2 membres de l'equip. 
Es premiaran els 3 primers classificats de cada categoría.
Durant el díes posteriors a la prova es posaran a disposició de tothom les classificacions segons les categories.


Control veterinari
Tots els equips hauran de passar obligatòriament un control veterinari on hauran de presentar la cartilla de vacunacions, el control veterinaria anirà a càrrec de CASAVET 24. Els gossos que no compleixin els requisits o no tinguin les condicions sanitàries adequades, segons el criteri del veterinaris de la cursa, no se'ls permetrà parcicipar en el canicross i no se'ls retornarà el preu de la inscripció.


S'accepten totes les races de gossos sempre que estiguin en bon estat de salut. Els gossos hauran de tenir un mínim de 1 any i un màxim de 10 anys el dia de la prova i portar implantat el microxip obligatori.Les vacunes obligatòries per a poder participar son:


    - Antiràbica

    - Polivalent (mínim enfront parvovirosi, leptospirosi, brom i hepatitis canina)


Hauran d'haver estat administrades un mínim de 3 setmanes abans del dia de la prova.


Els equips amb gossos agressius no han de prendre la sortida sense comentar-ho amb l’organització. En tots els casos els corredors hauran de conèixer el seu gos i prendre les mesures per controlar-lo, sobretot en la sortida (que serà en grup) i durant els avançaments. Els gossos conflictius prendran la sortida en darrer lloc i amb morrió de cistella si fos necessari.

S'admet la participació de gosses en zel, però caldrà comentar-ho amb l’organització durant el control veterinari i hauran de prendre la sortida en darrer lloc.Material obligatori per el partcipants que corrin amb el gos.
- Arnés de tir:  s'ha d’adaptar a la mida del gos per garantir una distribució correcta de la força de tir. Presenten un reforç tou en determinades zones (coll, esternon, i aixelles) per evitar el fregament excessiu i repartir la força de tir.
-Línia de tir: Es tracta de una linea de 2 a 3 metres, de material sintètic. La seva funció es amorteïr els impactes de les estirades entre el gos i el corredor.
- Cinturó per el corredor: Es un cinturó lumbar amb amplada mínima de dues vertebres. Té la funció d'evitar lesions a la zona lumbar del corredor. S'uneix amb un mosquetó a la linea de tir.
SI ES FA EL RECORREGUT SENSE CORRER NO CAL TOT AQUEST MATERIAL, PERÒ ES NECESSARI PORTAR EL GOS LLIGAT EN TOT MOMENT.

 Obligacions dels participants
Serà motiu de desqualificació:
 - Maltractar al gos, ja sigui física o verbalment. L'incompliment d'aquest punt implicarà la desqualificació immediata i la retirada del dorsal.
- No passar pel control veterinari o no superar-lo, no assistir a la reunió informativa obligatòria, no passar per tots els controls, no realitzar tot el recorregut pel lloc marcat per la organització, no dur el dorsal visible.
- Embrutar o degradar l'itinerari o la muntanya en general. L' incompliment d'aquest punt implicarà la desqualificació immediata i la retirada del pitrall.
- No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algún  accident i informar el control més proper.
- Córrer per davant del gos, dur el gos deslligat i dificultar l'avançament
- Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
- No realitzar tot el recorregut a peu pel lloc marcat per l’organització.
- No portar el pitrall en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització.

El corredor autoritza que pugui aparèixer imatges publicades a la web de la cursa així com en qualsevol publicació o fulletó.

Si un corredor abandona és obligatori avisar al control més proper o als membres de l’organització.


INSCRIPCIONS

La inscripció a la primera edició del Canicross de Vidreres dóna dret als avituallaments, la participació a la cursa i l´esmorzar. 

Inscriure's implica el coneixement i acceptació del present reglament.


Inscripcions avançades 

Preu 7 €

Cal realitzar l'ingrés al C/C 0081-5092-95-0006048511 del Banc de .Sabadell, indicant com a concepte de transferencia:   CANICROSS - Nom  i Cognom del participant.

Un cop feta la transferencia enviar copia del rebut a l'adreça electrònica clubolimpicvidreres@gmail.com indicant les dades següents:

   Nom i Cognoms del participant
   DNI del participant
   Nom del gos
   Número de xip

Data limit: 2 d'octubre.
Inscripcions el dia de la cursa

Preu 9 €

Inscripcions de 8 a 8:45h


CIRCUIT

La distancia a recòrrer és aproximadament de 7 Km. 

Es un recorregut circular  majoritariament per camins de terra, oberts a la circulació, pel que es prega tenir el màxim de precaució.


LLOC I HORA DE SORTIDA

La sortida tindrà lloc a l'esplanada al costat de la zona poliesportiva (camp de futbol, piscina,...) a les 9h del matí del 5 d'octubre de 2014.

L'arribada serà al mateix lloc de la sortida, i l'organització dona un temps màxim per acabar la cursa de 2 hores.